PREPARATION OF PROJECT APPLICATIONS, EVALUATION AND PROJECT ADMINISTRATION

We offer processing and administration, particularly in non-investment project applications for EU structural funds, grant schemes ministries, endowment funds, etc., preparation of project proposals and ideas as well as their components, process evaluation plans and similar wonderful things.

We have a quality team of professionals (certified project managers, accountants, marketing specialists etc.) with several years experience in this field, the team has successfully completed a number of project applications and the majority of these projects also been administered (in the range of approximately CZK 35 million for the last 3 years) .

We will prepare a solution "turnkey", but we are ready to provide even partial consultation process and a smaller grant application - for the offer, please contact us by email projekty@zahrada2000.cz.

Of course there is swift electronic communications, the use of Skype consultation, chat etc., but would love to come to you or you are welcome in our premises at Lipovská street in Jesenik.

By purchasing our services one can meet employers´ so. "Indemnification" under the Employment Act no. 435/2004 Coll. (applies to all companies and employers with more than 25 employees, and even for institutions that are government department.)

Rádi pro vás připravíme řešení "na klíč", jsme ale připraveni poskytovat i dílčí konzultace a zpracovat i menší grantové žádosti - pro nabídku nás neváhejte kontaktovat na emailu projekty@zahrada2000.cz. 

Samozřejmostí je svižná elektronická komunikace, využívání Skyp konzultací, chatu atd., rádi ale za vámi přijedeme nebo vás uvítáme v našich prostorách na Lipovské ulici v Jeseníku

Nákupem našich služeb si mohou zaměstnavatelé splnit tzv."náhradní plnění" podle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. (platí pro všechny firmy a zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci, a to i pro instituce, které jsou organizační složkou státu.)